Proiectul “Caravana SO.SI.SE.SA. – Împreună schimbăm destine” își propune crearea unui mecanism rapid de sprijinire a oamenilor străzii, indiferent de locația lor și dezvoltarea diverselor proiecte sociale în parteneriat cu diverse companii private, instituții și autorități locale.

Obiectivul general:

Proiectul urmărește:

  • acordarea de prim ajutor sub forma unor produse alimentare de bază, respectiv,
  • identificarea mai facilă a oamenilor străzii și “scoaterea” lor din stradă.

Proiectul “Caravana SO.SI.SE.SA. – Împreună schimbăm destine” nu are ca scop încurajarea alimentării sărăciei. Într-o perspectivă mai lungă, persoanele din grupul țintă vor fi integrate în proiecte care urmăresc integrarea lor socială de durată.
De asemenea, urmărim investigarea nevoilor acestora și soluționarea problemelor in funcție de context.
Împreună cu partenerii noștri și autoritățile locale, Fundația “SO.SI.SE.SA.”, se va ocupa și de întocmirea dosarelor în vederea stabilirii criteriilor de selecție – situațiile de urgență majoră vor avea prioritate. Vom asigura și direcționarea acestora, dacă este cazul, către instituțiile de specialitate partenere ale acestui proiect. 

Grupul țintă:

- Beneficiarii direcţi ai acestui proiect, pentru început, sunt un număr de 100 de persoane dezavantajate, copii şi tineri ai străzii, persoane fără adăpost, persoane care se confruntă cu dificultăţi ce pot conduce la excluziune socială.

Rezultatele proiectului:

Un număr de 16 persoane, care au peste 18 ani împliniți, proveniți din centre de plasament, mai exact tineri orfani ce și-au terminat studiile și își doresc un loc de muncă, vor fi angajați cu contracte de muncă.

  • 100 de oameni ai străzii vor beneficia, pe baza unui card cu cod unic, de un pachet de mâncare alocat pe zi.             
  • Astfel, riscul de îmbolnăvire cauzat de lipsa de hrană va scădea.

Scurtă descriere a proiectului:

Majoritatea persoanelor din grupul nostru țintă nu știu că în prezent există adăposturi de noapte (e.g. în fiecare sector din București) la care aceștia pot apela pentru a primi asistență medicală sau adăpost.
Pornind de la premisa că majoritatea oamenilor străzii nu au acte de identitate, Fundația SO.SI.SE.SA. își propune oferirea unui card special pe baza căruia beneficiarul (“om al străzii”) să poată apela la sprijinul caravanei noastre și să primească zilnic produse alimentare de primă necesitate – un senviș, o băutură răcoritoare sau un ceai cald atunci când temperaturile sunt scăzute.
Pe durata implementării proiectului, specialiștii noștri voluntari, împreună cu experții instituțiilor de profil ai autorităților locale care se vor alătura în calitate de parteneri, vor urmări includerea acestor oameni ai străzii în diverse programe de identificare a lor și de direcționare a problemelor acestora către instituțiile abilitate pentru a găsi o soluție fiecărui caz în parte.
Obiectivul este “scoaterea” din stradă și integrarea lor socială.

Sustenabilitate:

Pentru început, caravana va fi formată din două magazine mobile sociale, de tip fast-food, care vor dispune de toate dotările necesare pentru a comercializa diverse produse tip fast-food (mai puțin alcool și tutun).
Din veniturile realizate se au în vedere - asigurarea salariilor angajaților, acoperirea costurilor de întreținere a mașinilor și asigurarea hranei pentru oamenii străzii incluși în proiect. 
Pentru început, cele două magazine mobile de tip fast-food vor asigura zilnic hrana pentru cel puțin 100 de oameni ai străzii, cât și dezvoltarea de diverse proiecte de ajutorare pentru mai multe categorii sociale, conform statutului Fundației “SO.SI.SE.SA.”.
Mașinile vor fi deservite de angajați cu forme legale de muncă, recrutați din rândul copiilor orfani, proveniți din centrele de plasament, care au împlinit vârsta de 18 ani, care au studiile finalizate și care nu își găsesc un loc de muncă. 

Vizibilitate:

Pentru o mai bună informare a campaniei, la fiecare produs vândut, pe lângă bonul fiscal, fiecare client va primi și un material informativ cu detalii ale campaniei,în care vor menționați și partenerii implicați în proiect. Prin aceasta se va realiza o mai mare transparență în faza de implementare a proiectului și se vor crea premisele necesare participării inclusive a celor interesați.
În paralel, SO.SI.SE.SA. va iniția campanii de informare TV și în presa scrisă de circulație generală, care vor familiariza publicul larg cu obiectivele proiectului.

Durata proiectului: 

Proiectul va începe în luna mai 2015 și va continua pe o perioadă nedeterminată.

Adaugă comentariu nou