În zonele slab dezvoltate ale țării, în special cele rurale, copiii și tinerii se confruntă cu probleme materiale severe, ceea ce îi impiedică să aibă o dezvoltare armonioasă a personalității și să se bucure de privilegiile vârstei.

Arta este modalitatea de exprimare optima prin care reușim să ne decuplăm de la problemele curente ale vieții. Atelierele propuse în cadrul taberei urmăresc dezvoltarea personală,
socială și cognitivă a copiilor, promovarea comunicării și autoafirmării, dezvoltarea și exersarea capacităților empatice.

Scopul nostru principal este să oferim unor copii cu posibilități financiare reduse, șansa de a-și cultiva simțul artistic, de a le dezvolta potențialul artistic și de a le deschide noi orizonturi și perspective.

În același timp, ne-am propus să facem vacanța liniștită și frumoasă unor copii  lipsiți de sprijin material, care iubesc teatrul și care au uimit juriul cu reprezentațiile lor. Este vorba de 25 de copii din comuna Cuza Vodă, județul Călărași, cu vârste cuprinse între 8 și 14 ani.

Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de șapte zile, în incinta “Bazei sportive” din Snagov, județul Ilfov.

Activitatea taberei a constat în desfășurarea, în paralel, a atelierului de teatru și a celui de artă meșteșugărească. În cadrul atelierului de teatru, copiii au exersat teatrul cu păpuși, improvizațiile, au interpretat scurte povestioare etc. În cadrul atelierului de artă meșteșugărească, au învățat să creeze obiecte din lut, păpuși din sfoară, au decorat sticle cu sfoară, nasturi sau frunze etc.

Prin aceste ateliere, s-a urmărit formarea personalității și antrenarea comunicării. De asemenea, copiii au învățat să se concentreze, să asculte, să inventeze, plasându-se în situații neobișnuite.

În ceea ce privește perioada de recreere, în fiecare zi s-au organizat scurte excursii la insula și biserica Snagov, la studioul Castel Film etc.